1. Hörburger - Romania
  2. Protecția datelor

Informații privind protecția datelor furnizate de Hörburger AG

Hoerburger SRL (denumită în continuare „Hoerburger” sau „noi”) apreciază vizita dumneavoastră pe site-ul nostru, precum și interesul dumneavoastră pentru compania, soluțiile și serviciile noastre.
 

1. HOERBURGER VĂ RESPECTĂ CONFIDENȚIALITATEA

Protecția confidențialității dumneavoastră atunci când procesați date cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor de afaceri reprezintă o preocupare importantă pentru noi, preocupare pe care o luăm în considerare în procesele noastre de afaceri. Prelucrăm datele cu caracter personal colectate în timpul vizitei dumneavoastră în mod confidențial și numai în conformitate cu prevederile legale.

Protecția datelor și securitatea informațiilor fac parte din politica noastră corporativă.
 

2. RESPONSABILITATE

Hoerburger este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, excepțiile fiind explicate în aceste informații privind protecția datelor.
Datele noastre de contact sunt următoarele:

S.C. HOERBURGER S.R.L.
Parc Industrial Sura Mica
Parcela 24
RO 557270 Sura Mica

Telefon +40 724 011951
E-mail: office@hoerburger.ro
www.hoerburger.ro
 

3. COLECTAREA, PRELUCRAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1 Categorii de date prelucrate

Sunt prelucrate datele de comunicare (de exemplu: numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa, adresa IP).
 

3.2 Principii de bază

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi numele, adresele, numerele de telefon, adresele de e-mail, datele contractuale, de rezervare și de facturare, care sunt o expresie a identității unei persoane.
Colectăm, prelucrăm și utilizăm date cu caracter personal (inclusiv adrese IP) numai dacă există un temei juridic pentru acest lucru sau dacă ne-ați dat consimțământul în acest sens, de exemplu ca parte a unei înregistrări.


3.3 Scopurile prelucrării și temeiurile juridice

Noi și furnizorii de servicii mandatați de noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri de prelucrare:


3.4 Fișiere jurnal

De fiecare dată când utilizați Internetul, browserul dumneavoastră de Internet transmite automat anumite informații și le stochează de către noi în așa-numitele fișiere jurnal.

Fișierele jurnal sunt stocate de noi pentru o perioadă de 8 zile pentru a determina amenințările și motivele de securitate (de exemplu, pentru a investiga tentativele de atacuri) și apoi șterse. Fișierele jurnal, a căror stocare ulterioară este necesară în scopul obținerii de probe, sunt excluse de la ștergere până la clarificarea finală a incidentului respectiv și pot fi transmise autorităților de anchetă în cazuri individuale. Fișierele jurnal (cu sau fără o adresă IP completă) sunt, de asemenea, utilizate în scopuri de analiză în condițiile secțiunii 3.3.

Următoarele informații sunt stocate în fișierele jurnal:

 
3.5 Copii

Ofertele noastre online nu se adresează copiilor cu vârsta sub 16 ani.
 

3.6 Divulgarea datelor către alți operatori

În principiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise de noi altor operatori numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului, noi sau terța parte avem un interes legitim în transfer sau dacă v-ați dat consimțământul pentru acest lucru. Detalii privind temeiurile juridice și destinatarii sau categoriile de destinatari pot fi găsite în secțiunea "Scopuri de prelucrare și temeiuri juridice".

În plus, datele pot fi transmise altor operatori dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau prin hotărâre judecătorească sau executorie.


3.7 Durata stocării; Perioade de retenție

În principiu, stocăm datele dumneavoastră atât timp cât acest lucru este necesar pentru a furniza oferta noastră online și serviciile asociate sau avem un interes legitim în stocarea ulterioară (de exemplu, este posibil să avem în continuare un interes legitim în marketingul poștal chiar și după îndeplinirea unui contract). Ulterior, ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția datelor pe care trebuie să continuăm să le stocăm pentru a ne îndeplini obligațiile legale (de exemplu, suntem obligați să păstrăm documente precum contracte și facturi pentru o anumită perioadă de timp din cauza perioadelor de păstrare fiscală și comercială).
 

4. Utilizarea cookie-urilor

Cookie-urile și mecanismele de urmărire pot fi utilizate ca parte a furnizării ofertei noastre online de produse și servicii. Cookie-urile sunt mici fișiere text care pot fi stocate pe dispozitivul dumneavoastră atunci când vizitați o ofertă online. Urmărirea este posibilă folosind diverse tehnologii. Procesăm informațiile în special în contextul tehnologiei pixelilor sau al analizei fișierelor jurnal.


4.1 Categorii

Facem distincția între cookie-urile care sunt absolut necesare pentru funcțiile tehnice ale ofertei online și acele cookie-uri și mecanisme de urmărire care nu sunt absolut necesare pentru funcționarea tehnică a ofertelor online.

Utilizarea ofertei online este, în general, posibilă fără cookie-uri, care nu servesc unor scopuri tehnice.

4.1.1 Cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic

Prin cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic ne referim la cookie-uri, fără de care furnizarea tehnică a ofertei online nu poate fi garantată. Acestea includ, de exemplu, cookie-uri care stochează date pentru a asigura redarea fără interferențe a conținutului video sau audio.

Aceste cookie-uri sunt șterse la sfârșitul vizitei dvs.

4.1.2 Cookie-uri și mecanisme de urmărire care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic

Utilizăm aceste cookie-uri și mecanisme de urmărire numai dacă ne-ați dat consimțământul dumneavoastră prealabil. Excepția de la aceasta este cookie-ul care stochează starea actuală a setării de confidențialitate (cookie de selecție). Acest lucru este stabilit pe baza interesului legitim.

Împărțim aceste cookie-uri și mecanisme de urmărire în două subcategorii:

General

Utilizarea cookie-urilor de marketing și a mecanismelor de urmărire ne permite nouă și partenerilor noștri să vă arătăm oferte bazate pe interese bazate pe o analiză a comportamentului dumneavoastră de utilizare:

A) Cookie-uri de confort

Aceste cookie-uri facilitează funcționarea și permit astfel o navigare mai confortabilă pe oferta noastră online, de exemplu, setările de limbă pot fi stocate în aceste cookie-uri.

B) Cookie-uri de marketing și mecanisme de urmărire

Utilizarea cookie-urilor de marketing și a mecanismelor de urmărire ne permite nouă și partenerilor noștri să vă arătăm oferte bazate pe interese pe baza unei analize a comportamentului dumneavoastră de utilizare.

Pentru mai multe informații despre plugin-urile sociale, consultați secțiunea Plugin-uri sociale.
 

4.2 Prezentare generală a instrumentelor de marketing și a cookie-urilor pe care le folosim

În această secțiune veți găsi o prezentare generală a instrumentelor de marketing și a cookie-urilor pe care le folosim.

4.3 Gestionarea cookie-urilor și a mecanismelor de urmărire

În browser și / sau în setările noastre de confidențialitate puteți gestiona setările cookie-urilor și mecanismelor de urmărire.

Notă: Setările pe care le-ați făcut se referă numai la browserul pe care îl utilizați.

4.3.1 Dezactivarea tuturor cookie-urilor

Dacă doriți să dezactivați toate cookie-urile, accesați setările browserului și dezactivați setarea cookie-urilor. Vă rugăm să rețineți că acest lucru poate afecta funcționalitatea site-ului web.

4.3.2 Gestionarea setărilor dumneavoastră cu privire la cookie-urile și mecanismele de urmărire inutile din punct de vedere tehnic

Când vizitați site-ul nostru web, veți fi întrebat într-un Cookie-Layer dacă ne dați consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor sau a mecanismelor de urmărire inutile din punct de vedere tehnic. În setările noastre privind modulele cookie, vă puteți revoca consimțământul deja dat cu efect pentru viitor sau ne puteți da consimțământul la o dată ulterioară.
 

5. Plugin-uri sociale

Folosim așa-numitele plugin-uri sociale ale diferitelor rețele sociale în oferta noastră online, acestea sunt descrise individual în această secțiune.

Atunci când utilizați plugin-urile, browserul de Internet stabilește o conexiune directă la serverele rețelei sociale respective. Ca urmare, furnizorul respectiv primește informația că browserul dumneavoastră de Internet a accesat pagina corespunzătoare ofertei noastre online, chiar dacă nu aveți un cont de utilizator la furnizor sau nu sunteți conectat în prezent la acesta. Fișierele jurnal (inclusiv adresa IP) sunt transmise direct din browserul dumneavoastră de Internet către un server al furnizorului respectiv și, dacă este necesar, stocate acolo. Furnizorul sau serverul său poate fi localizat în afara UE sau SEE (de exemplu, în SUA).

Plugin-urile sunt extensii independente ale furnizorilor de rețele sociale. Prin urmare, nu avem nicio influență asupra amplorii datelor colectate și stocate de furnizorii rețelelor sociale prin intermediul plugin-urilor.

Scopul și domeniul de aplicare al colectării, prelucrării și utilizării ulterioare a datelor de către rețeaua socială, precum și drepturile dumneavoastră în acest sens și opțiunile de setare pentru protecția vieții private pot fi găsite în informațiile privind protecția datelor din rețeaua socială respectivă.

Dacă nu doriți ca furnizorii rețelelor sociale să primească date prin intermediul acestei oferte online și, dacă este necesar, să le stocheze sau să continue să le utilizeze, nu trebuie să utilizați plugin-urile respective.
 

5.1 Plugin-uri de la Facebook

Facebook este operat de Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda ("Facebook").

O prezentare generală a plugin-urilor Facebook și a aspectului acestora poate fi găsită aici: developers.facebook.com/docs/plugins;

Informații despre protecția datelor la Facebook pot fi găsite aici: www.facebook.com/policy.php.

 
5.2 Plugin-uri de la Twitter

Twitter este operat de Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA și Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland ("Twitter").

O prezentare generală a plugin-urilor Twitter și a aspectului lor poate fi găsită aici: developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html;

Informații privind protecția datelor pe Twitter pot fi găsite aici: twitter.com/privacy.
 

5.3 Plugin-uri de la Instagram

Instagram este operat de Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda ("Instagram").

O prezentare generală a plugin-urilor Instagram și a aspectului acestora poate fi găsită aici: blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges;

Informații despre protecția datelor la Instagram pot fi găsite aici: help.instagram.com/155833707900388/.

 
5.4 LinkedIn
LinkedIn este operat de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda ("LinkedIn").

O prezentare generală a plugin-urilor LinkedIn și a aspectului lor poate fi găsită aici: developer.linkedin.com/plugins;

Informații privind protecția datelor pe LinkedIn pot fi găsite aici: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


5.5 XING

XING este operat de New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Germania ("XING").

O prezentare generală a plugin-urilor XING și a aspectului lor poate fi găsită aici: dev.xing.com/plugins;

Informații privind protecția datelor la XING pot fi găsite aici: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
 

6. YouTube

Această ofertă online utilizează platforma video YouTube, care este operată de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda ("YouTube"). YouTube este o platformă care permite redarea fișierelor audio și video.

Când vizitați o pagină corespunzătoare a ofertei noastre, playerul YouTube încorporat stabilește o conexiune la YouTube, astfel încât fișierul video sau audio să poată fi transmis și redat. Datele sunt, de asemenea, transferate către YouTube în calitate de operator. Nu suntem responsabili pentru prelucrarea acestor date de către YouTube.

Informații suplimentare privind domeniul de aplicare și scopul datelor colectate, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către YouTube, drepturile dumneavoastră și opțiunile de protecție a datelor din care puteți alege pot fi găsite în politica de confidențialitate YouTube.
 

7. Instrumente de comunicare pe platformele de comunicare socială

Folosim instrumente de comunicare pe platformele noastre de social media (de exemplu, LinkedIn) pentru a procesa mesajele pe care ni le trimiteți prin intermediul platformei de social media și pentru a vă putea oferi sprijin.

Dacă ne trimiteți un mesaj prin intermediul unei platforme de socializare, mesajul (și, eventual, alte date pe care le primim de la furnizorul platformei de social media cu mesajul, cum ar fi numele și atașamentele de fișiere) vor fi prelucrate de noi pentru a procesa solicitarea dvs. În plus, putem evalua datele în formă agregată și anonimă pentru a înțelege mai bine utilizarea platformelor noastre de social media.

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați pot fi transmise persoanei juridice Bosch responsabilă pentru solicitare (de exemplu, dacă solicitarea dumneavoastră se referă la un produs distribuit de o altă entitate juridică Bosch). Temeiul juridic pentru acest tip de prelucrare rezultă din interesele noastre legitime (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR) sau dintr-o relație contractuală posibil existentă (art. 6 alin. 1 lit. b GDPR). În termen de cel mult 180 de zile de la primirea mesajului, datele dumneavoastră vor fi șterse din nou.
 

8. Legături externe

Oferta noastră online poate conține link-uri către site-uri web ale unor terțe părți – furnizori care nu sunt afiliați cu noi. După accesarea link-ului, nu mai avem nicio influență asupra colectării, prelucrării și utilizării oricăror date cu caracter personal transmise către terță parte făcând clic pe link (cum ar fi adresa IP sau adresa URL a paginii pe care se află linkul), deoarece comportamentul terților este în mod natural în afara controlului nostru. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal de către terți.
 

9. Protecția datelor pentru aplicații în vederea angajării și în procesul de aplicare pentru pozițiile deschise in cadrul Hoerburger S.R.L.

Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal ale solicitanților. Utilizăm aceste date numai pentru a efectua procesul de aplicare. Prelucrarea are loc electronic dacă un solicitant ne depune documentele de cerere corespunzătoare prin e-mail. În cazul în care se încheie un contract între noi și un solicitant, stocăm datele transmise în vederea procesării raportului de muncă. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în contextul cererilor este art. 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD.

Dacă nu încheiem un contract cu un solicitant, vom șterge automat documentele de cerere la două luni de la notificarea deciziei de respingere. Acest lucru nu se aplică în cazul în care ștergerea intră în conflict cu interese legitime din partea noastră. Un astfel de interes poate exista, de exemplu, în cazul în care procedurile în temeiul Legii generale privind egalitatea de tratament (AGG) sunt pendinte și avem nevoie de date pentru a furniza dovezi. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în astfel de cazuri este art. 6 alineatul (1) f) GDPR. Interesul nostru legitim este să ne protejăm poziția juridică.
 

10. Securitate

Angajații noștri și companiile de servicii contractate de noi sunt obligați să păstreze secretul și să respecte prevederile legilor aplicabile privind protecția datelor.

Luăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura un nivel adecvat de protecție și, în special, pentru a vă proteja datele gestionate de noi împotriva riscurilor de distrugere accidentală sau ilegală, manipulare, pierdere, modificare sau divulgare sau acces neautorizat. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite în mod constant, în conformitate cu evoluțiile tehnologice.
 

11. Drepturile utilizatorilor

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să utilizați informațiile din secțiunea "Contact". Vă rugăm să vă asigurați că vă putem identifica în mod clar.

Dreptul la informare și acces:

Aveți dreptul de a primi informații de la noi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră. În acest scop, vă puteți afirma un drept de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs.

Dreptul la rectificare și ștergere:

Ne puteți solicita să corectăm datele incorecte. Dacă sunt îndeplinite cerințele legale, puteți solicita completarea sau ștergerea datelor dvs.

Acest lucru nu se aplică datelor care sunt necesare în scopuri de facturare și contabilitate sau care fac obiectul obligației legale de păstrare. Cu toate acestea, în cazul în care accesul la astfel de date nu este necesar, prelucrarea acestora va fi restricționată (a se vedea mai jos).

Restricționarea prelucrării:

Puteți solicita de la noi, în măsura în care sunt îndeplinite cerințele legale, să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră.

Obiecție față de marketingul direct:

De asemenea, vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri publicitare ("obiecție publicitară"). Vă rugăm să rețineți că, din motive organizatorice, este posibil să existe o suprapunere între obiecția dumneavoastră și utilizarea datelor dumneavoastră în contextul unei campanii în curs de desfășurare.

Obiecție la prelucrarea datelor pe baza legală "interes legitim":

În plus, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor de către noi în orice moment, în măsura în care acest lucru se bazează pe temeiul juridic "interes legitim". Vom înceta apoi prelucrarea datelor dumneavoastră, cu excepția cazului în care putem, în conformitate cu cerințele legale, să dovedim motive legitime convingătoare pentru prelucrarea ulterioară, care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Revocarea consimțământului:

Dacă ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs., îl puteți revoca în orice moment, cu efect pentru viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră până la revocare rămâne neafectată.

Portabilitatea datelor:

Dacă sunt îndeplinite cerințele legale, puteți solicita ca datele pe care ni le-ați furnizat să fie transmise într-un format structurat, comun și care poate fi citit automat sau, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, ca datele să fie transmise unei terțe părți.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere:

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de protecție a datelor. Puteți contacta autoritatea pentru protecția datelor, care este responsabilă pentru adresa dumneavoastră de reședință sau de țara de reședință. Pentru Romania aceasta este:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresă:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211 / Fax: +40.318.059.602 / E-Mail: anspdcp@dataprotection.ro
 

12. Modificări ale Notificării privind confidențialitatea

Ne rezervăm dreptul de a ne schimba practicile de securitate și confidențialitate. În aceste cazuri, vom adapta, de asemenea, politica noastră de confidențialitate în consecință. Prin urmare, vă rugăm să rețineți versiunea curentă a notificării noastre privind protecția datelor.
 

13. Contact

Dacă doriți să ne contactați, ne puteți contacta la adresa indicată în secțiunea "Responsabil".

Pentru a vă exercita drepturile și pentru a raporta incidentele de protecție a datelor, vă rugăm să utilizați următorul link: www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Pentru sugestii și reclamații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă recomandăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor:

Responsabil cu protecția datelor
Divizia de securitate și protecție a datelor Bosch Group (C/ISP)
P.O. Box 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

sau

DPO@bosch.com
 


Data: 01.03.2023