1. Hörburger - Romania
  2. Protectia datelor

DECLARATIA CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR

Ne bucuram foarte mult de interesul acordat de dvs. firmei noastre. Aceasta declaratie de protectie a datelor trebuie sa va informeze asupra modului, volumului si scopului datelor cu caracter personal stocate, utilizate si prelucrate de catre noi. In continuare, va informam cu privire la drepturile care va revin prin intermediul acestei declaratii cu privire la protectia datelor. Termenii utilizati in aceasta declaratie cu privire la protectia datelor corespund cu cele ale Regulament privind protectia datelor personale (GDPR).

Datele personale reprezinta informatii, care se refera la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana fizica poate fi identificata direct sau indirect, in special prin intermediul unei atribuirii in vederea identificarii a unui nume, a unui cod, a datelor cu privire la locatie, a unui cod online sau a particularitatilor speciale, exprimarea identitatii fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.

1. RESPONSABIL 

Responsabilul pentru prelucrarea datelor, conform  Regulament privind protectia datelor personale (GDPR), a diverselor legi valabile cu privire la protectia datelor in statele membre ale Uniunii Europene si a diverselor dispozitii cu caracter legal, referitoare sa protectia datelor, este: 

HOERBURGER SRL
Parc Industrial Sura Mica
Parcela P24

Telefon: +40 (0) 269 214 483
Telefax: +49 (0) 269 214 483
Internet:  www.hoerburger.ro
E-Mail: office@hoerburger.ro

 

Imputernicit cu protectia datelor: 

netizen-IT
Consultanta cu privire la protectia datelor si IT 
Proprietar: Frank Nitschke, M. A.
Lindenhöhe 16
07749 Jena

Telefon: +49 (0) 3641 511149 
Mobil: +49 (0) 179 7919278
E-Mail: dsb@datenschutz-thueringen.de 
www.datenschutz-thueringen.de 

 

2. SCOPUL UTILIZARII DATELOR, BAZELE LEGALE SI INTERESELE NOASTRE INDREPTATITE 

In principiu, utilizarea acestei pagini de internet, este posibila fara indicarea datelor cu caracter personal In cazul in care se solicita, se aplica urmatoarele: 

a. Inregistrarea datelor si informatiilor generale si scopul acestora 

Prin intermediul acestei pagini de internet inregistram cu fiecare accesare, diverse date si informatii generale. Acestea sunt stocate de catre noi in asa-numitele Logfiles (fisiere de logare) ale serverului. Pot fi inregistrate:

- tipurile de browser si versiunile utilizate de dvs. plus informatiile cu privire la modul si tipul dispozitivului dvs. de afisare,

- sistemul de operare utilizat de dvs. 

- pagina de internet, de pe care dvs. accesati pagina noastra de internet (asa-numitul Referrer), 

- sub-paginile de internet, care sunt gestionate printr-un sistem de accesare pe pagina noastra de internet, 

- data si ora accesarii de catre dvs. a paginii noastre de internet, 

- adresa de protocol de internet a dvs. (adresa IP), 

- furnizorul dvs. de servicii de internet si 

- alte date si informatii similare, care servesc la prevenirea si protectia sistemelor noastre IT.

Din aceste date si informatii nu putem trage nicio concluzie cu privire la persoana dvs. Avem nevoie de aceste informatii pentru a afisa corect pagina noastra de internet, sa asiguram capacitatea de functionare a sistemelor noastre IT si pagina noastra de internet precum si sa putem pune la dispozitia organelor de urmarire penala datele necesare , in cazul infractiunilor.

Datele anonime de pe Logfiles (fisierele de logare din Browser) sunt stocate de catre noi separat de eventualele date cu caracter personal indicate de dvs. 

b. Inregistrarea datelor cu caracter personal si scopul acestora 

Pe pagina noastra de internet exista diverse posibilitati de a intra in contact cu noi. Asadar ne puteti contacta prin adresa de e-mail indicata de noi sau printr-un formular de contact de aici sau puteti utiliza o functie corespunzatoare. In astfel de contactari, stocam datele cu caracter personal indicate de dvs. Ce date sunt respectiv colectate, rezulta din tipul comunicarii resp. din câmpurile formularului utilizat. Astfel de date transmise de dvs. in mod voluntar, sunt stocate de catre noi in scopul prelucrarii intrebarilor dvs. si/sau al contactului cu noi. 

c. Baze legale si interese indreptatite 

In cazul intrebarilor cu privire la serviciile noastre are loc colectarea datelor, conform art. 6 alin. 1 b) a Regulament privind protectia datelor personale (GDPR).Apoi, acest lucru este necesar pentru luarea masurilor precontractuale. In cazul in care se ajunge la incheierea unui contract, colectarea datelor se face de asemenea conform art. 6 alin. 1 b) a Regulament privind protectia datelor personale (GDPR). Pentru cazul in care, suntem obligati in mod legal sa prelucram datele, de ex. pentru a indeplini obligatiile fiscal, acest lucru se efectueaza conform art. 6 alin. 1 c) a Regulament privind protectia datelor personale (GDPR). La final, colectarea datelor se poate baza de asemenea pe art. 6 alin. 1f) a Regulament privind protectia datelor personale (GDPR). Daca in cazul in care colectarea datelor nu se  bazeaza pe una din bazele legale mentionate anterior si acest lucru este necesar pentru pastrarea interesului nostru indreptatit al firmei noastre sau al unui tert. Interesul nostru indreptatit este aici desfasurarea activitatii noastre comerciale si asigurarea bunastarii angajatilor nostri si a proprietarului. In cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara si pentru aceasta nu se prezinta nicio baza legala conform dispozitiilor prezentate anterior, solicitam acordul dvs. In astfel de cazuri, art. 6 alin. 1 a) a Regulament privind protectia datelor personale (GDPR). In astfel de cazuri baza legala pentru prelucrarea ar fi reprezentata de art. 6 alin. 1 a) al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR). 

d. Luarea automata a deciziei 

Nu are loc a luare automata a deciziei sau o bilantare. 

3. DURATA STOCARII 

Noi stocam datele dvs. cu caracter personal, atâta timp cât suntem obligati sa facem acest lucru pe baza dispozitiilor legale corespunzatoare (de ex. legile fiscale). Dupa expirarea termenului de pastrare relevant, stergem datele corespunzatoare conform regulii, daca acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea sau derularea contractului. Daca scopul stocarii se anuleaza inainte de termenul de pastrare legal, atunci stergem imediat datele corespunzatoare. In cazul in care trebuie sa stergem date, deoarece sunt exercitate de catre dvs. drepturile cu privire la interventie, de asemenea efectuam acest lucru imediat. 

4. DREPTURILE DVS. 

a. Dreptul la confirmare

Aveti dreptul sa ne solicitati o confirmare cu privire la faptul daca noi prelucram datele cu caracter personal in cauza. Ne puteti adresa intrebarile corespunzatoare. In cazul in care puneti intrebarea corespunzatoare pe cale electronic, atunci informatiile vor fi puse la dispozitie de catre noi intr-un format electronic comun, atâta timp cât nu se indica altfel.

b. Dreptul la informare

In cazul in care sunt prelucrate de catre noi datele cu caracter personal in cauza, aveti dreptul sa primiti oricând o informare cu privire la datele cu caracter personal cu privire la persoana dvs. stocate de catre noi si o copie a acestor date.In afara de aceasta, puteti sa ne solicitati informatii cu privire la urmatoarele:

- scopurile prelucrarii;

- categoriile datelor cu caracter personal, care sunt prelucrate;

- destinatarul sau categoriile de destinatari, carora li s-au divulgat sau li se divulga inca datele cu caracter personal, in special in cazul destinatarilor din tarile terte sau in cazul organizatiilor internationale;

- In cazul in care este posibila sau nu stocarea pe perioada planificata a datelor cu caracter, criteriile pentru stabilirea acestei durate;

- existenta unui drept de rectificare sau stergere al dvs. cu privire la datele cu caracter personal in cauza sau a unui drept de limitarea a prelucrariid e catre noi sau un drept de contestare a acestei prelucrari;

- existenta unui drept de reclamatie la o autoritate de supraveghere;

- daca datele cu caracter personal nu sunt colectate la dvs., toate informatiile disponibile cu privire la provenienta datelor;

- existenta unei luari a deciziei in mod automat inclusiv analiza datelor, conform Art. 22 alin. 1 si 4 al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR) - si cel putin in aceasta situatie – informatii concludente cu privire la logica implicata precum si consecinta si efectele dorite a unei astfel de prelucrari pentru dvs.

Aveti dreptul la informare, cu privire la faptul daca noi transmitem datele cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala. In cazul in care facem acest lucru, atunci va revine dreptul de a fi informat cu privire la garantiile adecvate in legatura cu transmiterea.

Va puteti adresa oricând catre noi, pentru a va revendica drepturile de informare mentionate anterior. In cazul in care puneti intrebarea corespunzatoare pe cale electronic, atunci informatiile vor fi puse la dispozitie de catre noi intr-un format electronic comun, atâta timp cât nu se indica altfel. 

c. Dreptul la rectificare

Aveti dreptul de a solicita rectificarea imediata a datelor dvs. cu caracter personal incorecte, in cauza si cu luarea in considerare a scopurilor prelucrarii, asigurarea integritatii datelor cu caracter personal incomplete - si prin intermediul unei declaratii suplimentare. Intrebarile corespunzatoare le puteti adresa catre noi. 

d. Dreptul la stergere (dreptul la uitare)

Ne puteti solicita ca datele cu caracter personal in cauza, sa fie sterse imediat, atâta timp cât apar urmatoarele motive:

- datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care sunt colectate sau care au fost prelucrate in diverse moduri;

- va revocati acordul, pe care se sprijinea prelucrarea, conform art. 6 alin. 1 a) al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR) sau art. 9 alin. 2 a) al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR) si lipseste o alta baza legala pentru prelucrare;

- Conform art. 21 alin. 1 al Ordonantei de baza sau cu privire la protectia datelor (GDPR) depuneti contestatie impotriva prelucrarii si nu se prezinta motive prioritare indreptatite pentru prelucrare sau, conform art. 21 alin. 1 al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR) depuneti contestatie impotriva prelucrarii:

- datele cu caracter personale au fost prelucrate in mod ilegal;

- stergerea datelor cu caracter personal este necesara pentru indeplinirea unei obligatii legale, conform dreptului Uniunii sau conform dreptului statelor membre, carora li se supun

- datele cu caracter personal au fost colectate cu referire la oferirea de servicii ale societatii informationale, conform art. 8 alin. 1 al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR).

Atâta timp cât se aplica motivele mentionate mai sus si ati dori sa ne solicitati stergerea datele cu caracter personal , puteti sa va adresati oricând catre noi. 

e. Dreptul la limitarea prelucrarii

Aveti dreptul sa ne solicitati limitarea prelucrarii, daca se indica urmatoarele conditii:

- corectitudinea datelor cu caracter personal este contestata de dvs., si anume pe o durata, care ne face posibila verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal;

- prelucrarea este ilegala, refuzati stergerea datelor cu caracter personal si in schimb solicitati limitarea utilizarii datelor cu caracter personal;

- in cazul in care nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, insa avem nevoie de acestea pentru revendicarea, exercitarea sau apararea drepturilor sau

- ati depus contestatie impotriva prelucrarii conform art. Alin 21 alin. 1 al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR) si inca nu s-a stabilit daca motivele noastre justificate prevaleaza fata de ale dvs.

In cazul in care se prezinta unul din motivele mentionate anterior si de aceea doriti sa solicitati limitarea prelucrarii datelor dvs., puteti sa va adresati oricând catre noi cu privire la acest lucru. 

In cazul in care prelucrarea s-a limitat de catre noi, atunci putem sa prelucram aceste date cu caracter personal – prevazute de stocarea acestora – doar cu acordul sau in urma revendicarii dvs.,  exercitarea sau apararea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motivele unui interes public al Uniunii sau a unui stat membru.

f. Dreptul la transferul datelor

Aveti dreptul sa primiti datele cu caracter personal pe care ni le-ati pus la dispozitie intr-un format structurat, comun sau lizibil electronic. In afara de aceasta, aveti dreptul sa transmiteti aceste date fara prejudiciere prin intermediul nostru, unui tert, atâta timp cât prelucrarea se efectueaza pe baza acordului, conform art. 6 alin. 1 al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR) sau a art. 9 alin. 2 litera a al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR) sau pe baza unui contract, conform art. 6 alin. 1 litera 1 al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR) si prelucrarea se efectueaza cu ajutorul procedurii automatizate.  In continuare, aveti dreptul sa solicitati ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de catre noi unui tert, atâta timp cât acest lucru este fezabil tehnic si prin aceasta, nu sunt prejudiciate drepturile si libertatile altei persoane.

Aceste drepturi nu se aplica, atâta timp cât prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini, care este de interes public sau se efectueaza in exercitarea fortei publice, care ne-a fost transferata noua.

Pentru revendicarea drepturilor de transferabilitate a datelor va puteti adresa oricând catre noi.

g. Dreptul la contestatie

Aveti dreptul ca, din motive ce rezulta din situatia dvs. speciala, sa depuneti oricând contestatie impotriva prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal in cauza, care se efectueaza pe baza art. 6 alin. 1 literele e sau f al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR).

In cazul contestatiei, noi nu mai prelucram datele cu caracter personal, decât daca putem dovedi motive stringente de protectie pentru prelucrare, care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dvs. sau daca prelucrarea serveste la revendicarea, exercitarea sau apararea drepturilor. 

In plus, aveti dreptul, din motive care rezulta din situatia dvs. speciala. Sa depuneti contestatie impotriva prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal in cauza, care se efectueaza la noi in scopuri de cercetare stiintifice sau istorice, conform art. 89 alin. 1 al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR), decât daca o astfel de prelucrare este necesara pentru indeplinirea unei sarcini de interes public.

Pentru revendicarea dreptului dvs. la contestatie, va puteti adresa oricând noua. Puteti sa va exercitati dreptul dvs. de contestare si in legatura cu utilizarea serviciilor societatii de informare, netinând seama de directiva 2002/58/CE, prin procedee automate, la care se utilizeaza specificatii tehnice.

h. Dreptul la contestarea unui acord legal de protectie a datelor

Aveti dreptul sa va revocati oricând acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Puteti adresa comunicarile corespunzatoare catre noi. Revocarea nu are nicio influenta asupra legalitatii efectuarii prelucrarii datelor pâna la intrarea acesteia.

i. Dreptul la reclamatie

Aveti oricând dreptul sa depuneti o reclamatie la Autoritatea de supraveghere. Pentru aceasta trebuie sa va adresati catre noi.

 

5. ALTE INFORMATII

Va rugam sa luati in considerare faptul ca punerea la dispozitie a datelor cu caracter personal este partial prevazuta de lege , (de ex. legile fiscale) si/sau poate rezulta din obligatiile contractuale (de ex. datele partenerului de contract). Este de asemenea necesara pentru incheierea unui contract).

Trebuie sa ne puneti la dispozitie datele cu caracter personal, doar atunci când doriti sa intrati in contact cu noi sau atunci când doriti sa incheiati un contract cu noi. Daca in astfel de cazuri nu ne puneti la dispozitie date, atunci nu putem intra in contact cu dvs. si nu putem incheia niciun contract. 

6. COOKIES

Pagina noastra de internet utilizeaza Cookies. Cookies sunt fisiere text, care sunt salvate si stocate printr-un browser de internet pe un sistem computerizat. Multe pagini de internet si servere utilizeaza Cookies. Utilizarea de Cookies pe pagina noastra ne ofera posibilitati de a o face pe aceasta mai usor de folosit.

Multe Cookies contin un asa-numit Cookie-ID. Aici este vorba despre o identificare clara a Cookies, care consta dintr-o succesiune de simboluri. Prin aceasta, paginile de internet si serverul pot fi repartizate browserului de internet, in care a fost depus Cookie. Aceste pagini de internet si serverul repartizat pot recunoaste si identifica atunci un anumit browser de internet printr-un Cookie-ID clar si prin aceasta sa il deosebeasca de celelalte browsere. 

Utilizatorul unei astfel de pagini de internet de ex. poate sa nu indice la fiecare accesare din nou datele sale de logare. Acest lucru se face automat prin functia corespunzatoare a paginii de internet si a Cookie-ul inserat in Browser. 

Prin intermediul unei reglari corespunzatoare puteti oricând sa impiedicati browserul dvs. de internet ca Cookies sa fie utilizat prin pagina noastra de internet. Prin aceasta, va declarati dezacordul cu privire la inserarea de Cookies pe termen lung. Cookies deja inserate pot fi sterse oricând prin functiile corespunzatoare a browserului dvs. de internet sau prin alte programe corespunzatoare. Daca utilizati aceasta posibilitate, acest lucru poate cauza in anumite imprejurari, ca functionalitatea paginii noastre de internet sa fie limitata. 

Datele transmise prin Cookies, atâta timp cât aceasta sunt necesare pentru afisarea paginii noastre de internet sau pentru functiile utilizate de dvs., sunt stocate conform art. 6 alin. 1 lit. f al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR), care reprezinta baza legala pentru prelucrarea datelor in ceea ce priveste acest lucru. Avem un interes indreptatit cu privire la stocarea Cookies pentru o punere la dispozitie a paginii noastre de internet fara erori si optimizata.

7. GOOGLE ANALYTICS (CU FUNCTIE DE ANONIMIZARE)

Pe pagina noastra de internet utilizeaza serviciul Google Analytics (cu functie de anonimizare). Acest serviciul stocheaza, colecteaza si valorifica date cu privire la comportamentul utilizatorului unei pagini de internet. Aceste date sunt utilizate pentru optimizarea unei pagini de internet si pentru analiza costurilor avantajoase a reclamei pe internet.

Componentele serviciului Google-Analytics sunt operate de catre Google LLC., 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, SUA.
Pentru utilizarea Google Analytics utilizam suplimentul "_gat._anonymizeIp". Daca accesati pagina noastra de internet dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat partener de contract al Conventiei cu privire la Spatiul Economic European, atunci acest lucru poate duce ca adresa IP a conexiunii dvs. de internet sa fire scurtata si anonimizata de catre Google. 
Google utilizeaza informatia colectata, pentru a primi cunostinte detaliate cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Acesta ne este pus la dispozitie de catre Google, sub forma unor rapoarte corespunzatoare. Acestea reprezinta baze pentru alte servicii, care se afla in legatura cu utilizarea paginii noastre de internet. 
Analiza efectuata de catre Google se efectueaza printr-un Cookie utilizat pe un Browser al utilizatorului La fiecare accesare a paginii noastre de internet, browserul poate,  prin acest Cookie, sa directioneze date catre Google. Google utilizeaza acest lucru printre altele, pentru a inregistra provenienta vizitatorilor si numarul de click-uri si de a-si calcula in mod corespunzator comisioanele. 
Cookie stocheaza datele cu caracter personal, ca de exemplu adresa de IP a conexiunii de internet utilizata de dvs., ora accesarii, locatia de la care se realizeaza accesare si frecventa accesarilor. Pagina noastra de internet transmite la fiecare accesare aceste date cu caracter personal catre Google in Statele Unite ale Americii. Acolo, Google le stocheaza. Google transmite mai departe aceste date catre terta, in anumite imprejurari. 
Pentru Statele Unite nu se prezinta o decizie cu privire la rezonabilitatea Comisiei, conform art. 45 al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR). Google LLC prevede insa, pentru protectia suficienta a datelor, garantii adecvate, conform art. 46 al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR. Puteti gasi alte informatii la adresa de internet: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Astfel puteti preveni utilizarea de Cookie, dupa cum se descrie la punctul anterior (6. Cookies) si prin aceasta sa le contestati pe termen lung. De asemenea puteti sterge Cookies utilizate deja. Toate aceste posibilitati se aplica si pentru Cookies utilizate de Google. 
De asemenea puteti refuza ca Google sa colecteze datele cu privire la dvs. si sa le prelucreze si puteti de asemenea sa impiedicati acest lucru. Pentru aceasta puteti descarca si instala un Browser-Add-On de la link-ul
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Acest Browser-Add-On comunica catre Google Analytics printr-un JavaScript, ca nu pot fi  transmise date si informatii cu privire la vizitatorii paginilor de internet catre Google Analytics. Google considera instalarea acestui Browser-Add-Ons ca si contestatie. Daca  Browser-ul dvs. va fi sters ulterior si reinstalat, atunci trebuie sa reinstalati Add-On, pentru a obtine efectul dorit.  
Alternativ la aceasta sau la utilizarea browserelor de pe dispozitivele mobile, puteti impiedica inregistrarea datelor dvs. prin apasarea pe urmatorul link. Se utilizeaza un  Opt-Out-Cookie pentru a impiedica inregistrarea datelor dvs. la viitorii vizitatori ai acestei pagini de internet:

 

Dezactivati Google Analytics.

Puteti accesa alte informati si dispozitiile valabile cu privire la protectia datelor de catre Google la adresa https://policies.google.com/privacy?hl=ro&gl=ro si adresa https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Cu privire la modul de functionare a serviciului Google Analytics va puteti informa cu mai multa exactitate la adresa https://www.google.com/intl/ro_ro/analytics/.
Am incheiat cu Google un contract cu privire la prelucrarea datelor comenzii si implementam complet cele mai stricte prevederi ale autoritatilor germane pentru protectia datelor, la utilizarea serviciului Google Analytics.
Cookies-urile serviciului Google-Analytics-Cookies sunt stocate conform Art. 6 alin. 1 f) al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR), ceea ce reprezinta baza legala pentru prelucrarea datelor in aceasta privinta. al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR). Avem un interes indreptatit pentru a analiza comportamentul utilizatorilor paginii noastre de internet, pentru a optimiza pagina noastra de internet.

8. PROTECTIA DATELOR LA APLICATII PENTRU ANGAJARE SI IN CADRUL PROCEDURII DE APLICARE PENTRU ANGAJARE

Noi stocam si prelucram datele cu caracter personal de la aplicanti. Noi utilizam aceste date in mod independent, pentru efectuarea procedurii de aplicatie. Prelucrarea se face electronic, daca aplicantul ne transmite documentele corespunzatoare de aplicatie pe e-mail. In cazul in care se ajunge la incheierea unui contract intre noi si aplicant, stocam datele transmise pentru derularea raportului profesional. Baza legala pentru prelucrarea datelor, in cadrul aplicatiilor este art. 6 alin. 1 b) al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR).

Daca nu incheiem niciun contract cu aplicantul, atunci vom sterge automat documentele de aplicatie la doua luni de la luarea la cunostinta a deciziei de respingere. Acest lucru nu se aplica atâta timp cât stergerea este contrara intereselor noastre indreptatite. Un astfel de interes poate fi de exemplu, atunci când pe rol se afla un proces conform Legii cu privire egalitatea in tratament (AGG) si avem nevoie de date pentru dovedire. Baza legala pentru prelucrarea datelor in astfel de cazuri este art. 6 alin. 1 f) al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR) Interesul nostru indreptatit este pastrarea pozitiei noastre legale.

9. YOUTUBE

Pe pagina noastra de internet afisam video-uri de pe portalul de internet YouTube. YouTube este un serviciu prin care se pot publica video-uri in mod gratuit. Alti vizitatori pot vizualiza astfel de video-uri apoi de asemenea le pot comenta si aprecia. 
YouTube este operat de catre YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. Firma YouTube, LLC este o filiala a  Google LLC., 1600 AmphitheatrePkwy, MountainView, CA 94043-1351, SUA.
La accesarea unei subpagini de internet, pe care se poate vizualiza un video YouTube, browserul dvs. de internet este determinat de catre componentele YouTube sa descarce video-ul corespunzator de pe YouTube. Prin aceasta procedura YouTube si Google iau la cunostinta ce sub-pagina a paginii noastre de internet a fost vizualizata de dvs.  In cazul in care dispuneti de un cont de utilizator YouTube si sunteti logat prin acesta, in timp ce vizualizati o sub-pagina cu un video YouTube, aceste date sunt colectate prin YouTube si Google si atribuite contului dvs. De utilizator.  Acest lucru se efectueaza indiferent daca dvs. vizualizati sau nu video-ul. In cazul in care nu doriti o astfel de repartizare, puteti impiedica acest lucru prin delogarea de pe contul dvs. YouTube, inainte de vizitarea paginii noastre de internet. 

Puteti gasi alte informatii cu privire la YouTube, la adresa https://www.youtube.com/intl/ro/yt/about/.
Dispozitiile cu privire la protectia datelor publicate de YouTube, care pot fi accesate la adresa die https://policies.google.com/privacy?hl=ro&gl=ro furnizeaza informatii cu privire la stocarea, prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal prin YouTube si Google.
Noi utilizam YouTube, pentru a pregati continuturile paginii noastre de internet pentru vizitatorii acesteia sa fie cele mai accesibile si cele mai atractive. Acesta reprezinta un interes indreptatit conform art. U alin. 1 lit. F al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR), care reprezinta baza legala pentru prelucrarea datelor in aceasta privinta.

10. FORMULARUL DE CONTACT

Când utilizati formularul de contact, pentru a intra in legatura cu noi, stocam la noi indicatiile dvs. din formular, pentru a inlesni prelucrarea intrebarii dvs. si raspunsul la aceasta precum si eventualele clarificari. Prin utilizarea formularului de contact, declarati ca sunteti de acord cu acest lucru. Puteti sa va revocati oricând acordul fara formular (de ex. prin e-mail). Prelucrarea datelor se efectueaza in aceasta chestiune pe baza acordului dvs. conform art. 6 alin. 1 lit. al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR). Nu transmitem aceste date catre un tert, fara acordul dvs.

11. FACEBOOK

Pagina noastra de internet poate contine componente ale retelei sociale Facebook.
Aceasta retea sociala este o ofera a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, PaloAlto, CA 94304, SUA ("Facebook").

La accesarea paginii noastre de internet cu o componenta Facebook (denumita si Plug-In), aceasta componenta determina in mod automat sistemul dvs., descarcarea redarii acestor componente si crearea unei legaturi catre serverele Facebook din Statele Unite ale Americii. Prin aceasta se transmite respectiva sub-pagina vizitata de dvs. in timpul procedurii de incarcare corespunzatoare a adresei dvs. IP.

Atâta timp cât aveti un cont de utilizator Facebook si sunteti logat cu acesta, aceste informatii vor fi atribuite de Facebook contului dvs. de utilizator. Acest lucru are loc indiferent daca, utilizati sau nu componentele Facebook. In cazul in care utilizati componentele, se va transmite catre Facebook si informatia cu privire la aceasta utilizare. In cazul in care nu doriti acest lucru, va puteti deloga de pe contul dvs. inainte de vizitarea paginii noastre de internet.

Puteti gasi alte informatii cu privire la comenzile Facebook la adresa https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=ro_RO. Dispozitiile valabile cu privire la protectia datele ale Facebook pot fi accesate la adresa https://ro-ro.facebook.com/about/privacy/.

Componenta Facebook este integrata in pagina noastra de internet, pentru a va oferi posibilitatea sa o extindeti prin Facebook si astfel sa creasca notorietatea paginii noastre de internet. Acesta este un interes indreptatit, conform art.6 alin. 1 lit, f al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR), ce reprezinta baza legala pentru prelucrarea datelor in aceasta chestiune.

Pentru Statele Unite nu se prezinta o decizie cu privire la rezonabilitatea Comisiei, conform art. 45 al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR). Google LLC prevede insa, pentru protectia suficienta a datelor, garantii adecvate, conform art. 46 al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR. Puteti gasi alte informatii la adresa de internet: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

12. XING

Pagina noastra de internet contine componente ale retelei sociale Xing.

Aceasta retea sociala este o oferta XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg ("Xing").

La accesarea paginii noastre de internet cu o componenta Xing (denumita si Plug-In), aceasta componenta determina in mod automat sistemul dvs., descarcarea redarii acestor componente de catre Xing  si crearea unei legaturi catre serverele Xing. Prin aceasta, se transmite respectiva sub-pagina vizitata de dvs. in timpul procedurii de incarcare corespunzatoare a adresei dvs. IP, care va fi stocata de catre Xing.

Atâta timp cât aveti un cont de utilizator Xing si sunteti logat cu acesta, aceste informatii vor fi atribuite de Xing contului dvs. de utilizator. Acest lucru are loc indiferent daca, utilizati sau nu componentele Xing. In cazul in care utilizati componentele, se va transmite catre Xing si informatia cu privire la aceasta utilizare. In cazul in care nu doriti acest lucru, va puteti deloga de pe contul dvs. inainte de vizitarea paginii noastre de internet.

Puteti gasi alte informatii cu privire la  comenzile Xing la adresa https://dev.xing.com/plugins. Dispozitiile valabile cu privire la protectia datelor de la Xing pot fi accesate la adresa https://privacy.xing.com/en precum si la adresa https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Componenta Xing este integrata in pagina noastra de internet, pentru a va oferi posibilitatea sa o extindeti prin Xing si astfel sa creasca notorietatea paginii noastre de internet. Acesta este un interes indreptatit, conform art.6 alin. 1 lit, f al Regulament privind protectia datelor personale (GDPR), ce reprezinta baza legala pentru prelucrarea datelor in aceasta chestiune.

13. DECLARATIA CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR PENTRU UTILIZAREA GOOGLE WEB FONTS

Aceasta pagina serveste la redarea unitara a modurilor de scriere asa numitele Web Fonts, care sunt puse la dispozitie de catre Google. La accesarea acestei pagini, browserul dvs. incarca fonturile web necesare in cache-ul browser-ului dvs. pentru a afisa corect textele si tipurile de scriere. Daca browserul dvs. nu utilizeaza Web Fonts, atunci se va utiliza un scris standard de pe computerul dvs.

Puteti primi alte informatii cu privire la  Google Web Fontsla adresa https://developers.google.com/fonts/faq si in declaratia cu privire la protectia datelor de la Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ro&gl=ro