1. Hörburger - Romania
  2. Informaţii generale de contact

Informaţii generale de contact

Nume şi adresă

HOERBURGER SRL,
Sat Şura Mică, Comuna Şura Mică, Parc Industrial Şura Mică, parcela P24, înscris în CF 100842 Şura Mică, nr. top 3042/2/11, Judet Sibiu


Responsabil pentru conținut

HOERBURGER SRL


Contactul dumneavoastră la Hoerburger SRL / Bosch

HOERBURGER SRL
Cosmin Dancanet
Telefon: +40 369 452500
E-mail: office@hoerburger.ro


Nr. înregistrare

J32/1353/2006, atribuit în data de 20.09.2006


Număr de identificare în scopuri de TVA

C.U.I.- RO19032712